ETA:SB Pratik Kullanma Klavuzu


KART VE FİŞLERDE KULLANILAN TUŞLAR

F1
Shift + F1
F2
Shift + F2
Ctrl + F2
Shift + Ctrl + F2
F3
F4
Shift + F4
F6
F7
F8
Shift + F9
Ctrl + I
F10
Shift + F10
Ctrl + F10
Alt + Enter
Ctrl + F6
Alt + TAB
F11
F12
Ctrl + Page Down
Ctrl + Page Up
* Enter
Shift + Ctrl + F7
Ctrl + L
Ctrl + O
Ctrl + T
Yardım
Detaylı Yardım
Kayıt
Kayıt ve Yeni Kayda Geçiş
Kayıt ve Sonraki Kayda Geçiş
Kart ve Fişlerde Kayıt ve Önceki Kayda Geçiş
Kart ve Fişlerde İptal
Yazdırma
Seçerek Yazdırma
Kart Listesi
Hareket Listesi
Kartlarda ve Fişlerde Detay Bilgi
Hesap Makinesi
Hesap Makinesinden Kopyalama
Programdan Çıkış
Makro Tanımları
Hızlı Ulaşım Menüsü
Açılır Ekranlarda Liste Getirme
Açık Pencereler Arası Geçiş
Açık Modüller Arası Geçiş
Kart ve Fişlerde Önceki Kayıt
Kart ve Fişlerde Sonraki Kayıt
Fişlerde Kalem Bölümüne Geçiş
Fişlerde Üst Başlık Bölümüne Geçiş
Sistem Tarihi Getirme
Fişlerde Cari Kart Tanımlama
KDV Ayırma (Fatura/İrsaliye/Sipariş)
Ödeme Planı (Fatura/İrsaliye/Sipariş)
Tahsilat (Fatura/İrsaliye/Sipariş)


FİŞ GİRDİLERİNDE / SATIRLARINDA KULLANILAN TUŞLAR

Ctrl + Delete
Ctrl + Insert
Ctrl + C
Ctrl + V
Home
End
Ctrl + Home
Ctrl + End
Ctrl + Shift + D
Ctrl + F
Ctrl + * (Yıldız)
Shift + F6
Alt + Enter
Ctrl + D
Ctrl + Y
* D
* Enter
Alt + F9
**

*1 *2... *n

Satır Silme
Satır Ekleme
Satır Kopyalama
Satır Yapıştırma
Satırın Başına Gitme
Satırın Sonuna Gitme
Fişteki En Üst Satırın Başına Gitme
En Alt Satırın Sonuna Gitme
Kolon Genişliklerini Düzenleme
Metin Arama
Üst Satırdaki Sahayı Kopyalama
Toplu Stok Seçimi
Açılır Pencerelerde Liste Ekranı
TL Tutarından Döviz Güncelleme
Döviz Tutarından TL Güncelleme
Döviz Tutarını Hesaplama
Default Değer Getirme
Banka Dosyalarından Fişe Transfer
Muhasebe Fişi İçinde Açıklamada Kullanılan
İfadelerin Listelenmesi

Muhasebe Fişi İçinde n ile İfade Edilen Satırdaki
Açıklamanın Kopyalanması


ESKİ KART / ESKİ FİŞ LİSTE EKRANLARINDA KULLANILAN TUŞLAR

F2
F3
F5
F8
F10
*A
A*
*A*
A*C
A*C*
*A_C*

A*CDE

_A*

Tamam
Dürbün Detaylı Arama
Çalıştır
Bağlantı 2
SQL Düzenleyici
İlk Harfi A Olanlar
Son Harfi A Olanlar
İçinde A Harfi Geçenler
İlk Karakteri A ve Son Karakteri C Olan Kayıtlar
İlk Karakteri A ve İçinde C Geçen Kayıtlar
İlk Karakteri A, Üçüncü Karakteri C, İkinci Karakteri
Herhangi Bir Karakter Olan Kayıtlar
İçinde A Karakteri Geçen ve Son Üç Karakteri
CDE Olan Kayıtlar
İlk Karakteri Herhangi Bir Karakter ve İkinci Karakteri
A Olan Kayıtlar


RAPORLARDA KULLANILAN TUŞLAR

F2
F3
F4
Shift + F4
F5
F6
F7
F8
Ctrl + Q
Görüntüleme
Saha Boyları / Beyannamelerde Kayıt
Yazdırma
Seçerek Yazdırma
Excel’e Gönderme / XML Oluşturma
Kart Listesi
Değer Oluşturma
Parametreler
Rapor Listeleme Parametreleri


MUHASEBE FİŞLERİNDE KULLANILAN TUŞLAR

Ctrl + K
Ctrl +L
Ctrl + E
Ctrl + T
Ctrl + U
Ctrl + S
Shift + F7
F5
F8
*B
*K
*Enter
**
*1 *2... *n
KDV Hesaplama
KDV Ayırma
İşareti Kapat
Tutarları Topla
Hesapları Topla
Sıralama
Fiş Cambazı
Hesap Muavini
Hesap Detayı
Hesap Bakiyesi Çekme
Fişte Hesap Kapama
Üst Satırdaki Açıklamanın Kopyalanması
Muhasebe Fişi İçinde Açıklamada Kullanılan İfadelerin Listelenmesi
Muhasebe Fişi İçinde n ile İfade Edilen Satırdaki Açıklamanın Kopyalanması


ESKİ KART / ESKİ FİŞ ARAMA EKRANLARINDA KULLANILAN TUŞLAR

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Arama Başlatma ve Kabul
Arama Başlattıktan Sonra İlk Kayıt
Arama Başlattıktan Sonra Önceki Kayıt
Arama Başlattıktan Sonra Sonraki Kayıt
Arama Başlattıktan Sonra Son Kayıt
Fiş Listesi
ParametrelerEta hızlı tuş