ETA:SB Programı İrsaliye Modülü Özellikleri

İrsaliye Modülü

- Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel irsaliye fiş tipleri
- İrsaliye başlıklarının değiştirilerek özelleştirilebilmesi
- Stok, Cari, Fatura, Kasa ve Banka modülleri ile tam entegrasyon
- İrsaliyelerin tek tek, toplu halde veya birden fazla irsaliye toplanarak tek bir fatura halinde faturalanabilmesi
- İrsaliyelerin sonradan fiyatlandırılabilmesi
- İrsaliye girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait bilgilere kolayca ulaşabilmesi
- İrsaliye girişi sırasında vergi rakamlarının oransal bazda yine aynı ekrandan kolayca dağılımlarının görülebilmesi
- Excel’den irsaliyeye veri transferi