ETA:SB Programı Sipariş Modülü Özellikleri

Sipariş Modülü

- Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel sipariş fiş tipleri
- Alış ve satış siparişlerinin ayrı ayrı takip edilebilmesi
- Siparişten doğan stok ve cari rezervlerinin takibi
- Rezerv edilen stokların kilitlenerek satışının engellenebilmesi
- Siparişlerden, tek veya istenilen kıstaslara göre toplu olarak irsaliye ve fatura oluşturulabilmesi
- Cari kartlarına göre sipariş limit kontrolleri
- Sipariş teslim ve kalan raporları
- Sipariş sevkiyat raporları
- Cari ve stok bazında sipariş detay ve özet raporları
- Excel’den siparişe veri transferi